Over mij

Voorstellen

Dag, ik ben Erwin Bromlewe.

Al ruim tien jaar woon ik met veel plezier in centraal Amsterdam, maar ik kom oorspronkelijk uit Heerhugowaard.

In 2009 behaalde ik mijn master rechtsgeleerdheid in de richting Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht. Nadat ik zo’n twee jaar op het ministerie van financiën heb gewerkt als beleidsadviseur voor de minister, ben ik sinds 2010 op de Hogeschool Windesheim gaan werken als docent en onderzoeker voor het Sociaal Werk. Ik vind het erg leuk om studenten te begeleiden in hun leerproces en heb ook veel plezier in het lesgeven. Eerst was dat vooral in het recht, maar ik heb mij verder gespecialiseerd in onderzoeksbegeleiding, sociologie en criminologie. Ook ben ik al lang actief in de medezeggenschap, de laatste jaren als vice-voorzitter in de ondernemingsraad. (zie verder op ErwinBromlewe.nl of op LinkedIn)

Door deze brede arbeidsachtergrond kan ik als supervisor zowel sociaal werkers, psychologen en huisartsen als managers en juristen in hun leren ondersteunen.

In mijn vrije tijd ben ik actief als tekstschrijver en muzikant bij De Grote Steen, een Nederlandstalige band met muziek in de sfeer van Acda en De Munnik, Maarten van Roozendaal en/of Bløf. Daarnaast heb ik enkele opleidingen gevolgd aan de Amsterdamse Schrijversvakschool. Het (creatief) schrijven vind ik erg prettig om te doen en helpt mij ook om te reflecteren op mijn eigen beroepspraktijk. Deze ervaring kan ik desgewenst ook inzetten als supervisor.

Mijn kenmerken zijn:

  • Empathisch en zonder oordeel: het verhaal van de supervisant, inclusief gedachten, gevoelens en achtergrond staan altijd centraal. Je kan rekenen op volledig respect voor jouw ervaringen, zonder oordelen.
  • Prikkelend: supervisie gaat om leren, daarvoor is het nodig om de eigen blinde vlekken in te leren zien. Ik zal je prikkelen om scherp maar mild naar jezelf te kijken door prikkelende vragen, vriendelijke confrontaties of stimulerende associaties.
  • Creatief: als supervisor kan ik gebruik maken van mijn muzikaliteit, dichterlijk vermogen of andere creatieve werkvormen die tot reflectie / inzicht kunnen leiden. Creativiteit helpt ook erg bij het actief uitproberen en reflecteren.
  • Humor: supervisie is hard werken aan de eigen professional self, maar kan ook leuk zijn. Humor helpt te relativeren, kan de spanning even ventileren en zorgt voor de energie en mildheid om verder te leren.
  • Analytisch sterk: ik leg makkelijk verbanden tussen alle ervaringen die worden ingebracht en de inzichten die daarmee gepaard gaan. Dit helpt om de dieperliggende overtuigingen op het spoor te komen.

Mijn visie

“Let op je gedachten, want ze worden woorden

Let op je woorden, want ze worden handelingen

Let op je handelingen, want ze worden gewoonten

Let op je gewoonten, want ze worden je karakter

Let op je karakter, want dat wordt je lotsbestemming” (Anoniem)

Ik geloof in de kracht van de methode van supervisie, omdat helpt om de eigen betekenisgeving te ontdekken. Het bovenstaande citaat beschrijft prachtig hoe gedachten uiteindelijk vastgeroest raken in je karakter (of wat je denkt dat je karakter is) en hoe je daarnaar gaat leven.

Tijdens mijn supervisies onderzoek ik samen met u naar uw (verborgen?) gevoel van lotsbestemming die verscholen ligt in alledaagse ervaringen op het werk. Dat doe ik door te onderzoeken welke handelingen, gevoelens en gedachten tijdens de ervaring aanwezig waren. Mijn doel van de supervisie is om te onderzoeken welke overtuigingen de ervaring betekenis gaven, om van daaruit te onderzoeken of die overtuigingen nu nog kloppen en nog helpend zijn. Op die manier ontstaat de ruimte voor nieuwe overtuigingen en voor handelingsalternatieven.

U zult uw werk effectiever en met meer plezier kunnen uitvoeren.

 

Kwaliteit – permanente educatie

Uiteraard ben ik gediplomeerd supervisor.

Daarnaast ben ik geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC), die een beroepenregister hanteren. Op die manier werkt de LVSC aan de kwaliteit van haar supervisoren, bijvoorbeeld door permanente educatie. Door mijn registratie in het beroepenregister kunt u (kwaliteits-)punten voor uw eigen beroepsregistratie.

Jaarlijks volg ik diverse cursussen en bijscholingsacitviteiten, en vijfjaarlijks een leersupervisie. Op die manier blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en blijf ik ontwikkelen.

Tot slot neem ik deel in een intervisiegroep met drie andere supervisoren.