Supervisie betekenis

“Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Om goed te zijn in hun werk is het van belang dat ze weten wat ze doen en waarom.” (www.begeleidingsmethoden.nl)

Uit deze beknopte definitie is veel informatie te halen over wat supervisie is:

  1. Een werkgericht leertraject: je leert over jouw eigen functioneren als professional.
  2. Onder begeleiding: als supervisor ben ik (methodisch) opgeleid om het leren te bevorderen. Via een vast stappenplan help ik om een ervaring helemaal te verhelderen, om de kern daaruit te halen, en om via reflectie erachter te komen welke betekenis de ervaring heeft. Als die betekenis duidelijk wordt, dan ontstaat ook ruimte voor nieuw gedrag.
  3. Voor professionals die met mensen werken: vooral beroepen waarin ‘werken met mensen’ centraal staan, zijn geschikt voor supervisie. Denk hierbij aan docenten, social workers of managers, maar ook aan juristen, artsen of psychologen.
  4. Werkstijl verbeteren: in beroepen waarin je met mensen werkt, is het van belang om ‘de relatie’ doelgericht te kunnen hanteren. Hoe zorg je ervoor dat jouw eigen associaties en herinneringen niet in de weg staan aan professioneel handelen? Denk bijvoorbeeld aan:
    • Confronteren: de eigen ervaringen met confrontaties kunnen er professioneel aan in de weg staan om een ander te confronteren, waar dat vaak wel vereist is.
    • De echte vraag verstaan: als een situatie van de ander lijkt op een eigen ervaring, brengt empathie je ertoe de vraag / behoefte voor de ander in te vullen. In feiten zet je dan jouw behoeften in plaats van die van de ander. In supervisie leer je de vraag van de ander te kunnen zien.
    • Assertiviteit: supervisie streeft ernaar een balans te bereiken tussen het denken, voelen en handelen in een bepaald beroep en een concrete beroepssituatie. Juist in die balans ontstaat assertiviteit en het handelen vanuit een professional self.

Kortom: bij supervisie leer je onder begeleiding van eigen werkervaringen, met als doel om jezelf als professional doelgericht te kunnen hanteren.