Supervisie of intervisie?

Supervisie onderscheidt zich in belangrijke mate van andere begeleidingsvormen, ik werk er enkele uit:

 • Intervisie: intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk.
  • Bij intervisie gaat het dus om collega’s / studenten onderling, waar supervisie door een supervisor wordt gefaciliteerd.
  • Bij intervisie staat (vaak) het technisch handelen in het werk centraal, supervisie richt zich op het hanteren van de professional self. Supervisie gaat dus meer over persoonlijke ontwikkeling binnen het werk.
 • Therapie: ‘methode om aan de genezing van zieken te werken’.
  • Therapie is gericht op de ziekte van lichaam of geest; met name de psychische therapie kan verward worden met supervisie.
  • Supervisie richt zich op het functioneren binnen het werk, waar therapie zich richt op het algemeen functioneren.
  • Supervisie maakt gebruik van psychologische kennis, maar enkel met als doel meer zicht te krijgen op het professioneel functioneren. De psychologische problemen kunnen in supervisie niet worden opgelost. Daarvoor is therapie aangewezen. Doorverwijzing is dan nodig.
 • Coaching: coaching is een (vaak praktische) begeleidingsmethode die helpt om doelen te bereiken. Coaching is daarmee meer op het resultaat en het probleem gericht dan supervisie.