Wat is supervisie?

Ik begin deze sectie met een definitie:

Supervisie betekenis:

“Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Om goed te zijn in hun werk is het van belang dat ze weten wat ze doen en waarom.” (www.begeleidingsmethoden.nl)

In deze sectie leg ik uit wat supervisie inhoudt, welke methode wordt gebruikt, beschrijf ik enkele modellen van supervisie en zo voorts. Voor de overzichtelijkheid heb ik ieder in een eigen onderdeel uitgewerkt:

  • Supervisie betekenis: hier werk ik de definitie van supervisie verder uit.
  • Werkwijze in supervisie: hier beschrijf ik wat je kan verwachten van een supervisorisch gesprek.
    • Supervisie methode: hier beschrijf ik de methode die aan supervisie ten grondslag ligt.
    • Supervisie modellen: hier zijn enkele modellen te vinden die aan supervisie ten grondslag liggen
  • Supervisie methode: hier beschrijf ik de methode van supervisie.
  • Supervisie modellen: hier beschrijf ik enkele modellen die aan supervisie ten grondslag liggen.
  • Supervisie en intervisie of andere werkvormen: in dit gedeelte beschrijf ik het verschil tussen supervisie en andere begeleidingsvormen zoals supervisie en coaching.